Kulukorvausta haetaan tämän sivun liitteenä olevilla lomakkeilla. Matkakuluille on oma lomakkeensa, minkä lisäksi aina täytetään koontilomake; jos korvaukseen liittyy molempia, kirjaa matkakululomakkeen yhteissumma koontilomakkeeseen.

Lomakkeet ja niihin liittyvät tositteet lähetetään rahastonhoitajalle postitse tai toimitetaan muilla keinoin alkuperäisversioina. Tositteettomia kuluja ei makseta (pl. kilometrikorvaukset, joista tositteena toimii allekirjoitettu matkakululomake.)

Korvattavien kulujen tulee olla selvästi yhdistyksen toimintaan liittyviä. Hallituksella on oikeus hylätä kulukorvaushakemus; epäselvissä asioissa hallitukselta tulee kysyä etukäteen kantaa hankintaan.

Hyväksyttävä tosite sisältää erittelyn ostetuista palveluista / tarvikkeista, myyjän tiedot (nimi, Y-tunnus / vast., yhteystiedot) sekä tiedon maksusta. Verkkopankista tulostettava maksun kuitti ei ole riittävä tosite, kuten ei myöskään maksupäätetosite josta näkyy vain loppusumma. Kaupan kassalta ja verkkokaupasta oston jälkeen saatavat tositteet sen sijaan ovat. Varmistathan että kuittisi on hyväksyttävä, muuten kulua ei korvata!

  • No labels
Write a comment...